Thông Báo

Do không có thời gian để cập nhật thêm truyện tranh, nên blog này tạm dừng 1 thời gian. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp để blog hoạt động lại trong thời gian sớm nhất có thể. Mong các độc giả đam mê comic thông cảm.

H. Đức kính bút.

Đại Đường Song Long Truyện (Nguyên tác: Hoàng Ngọc Lang – Cập nhật tiếp từ hồi 126 đến 199)

HDB

HDB

HDB

HDB

http://www.mediafire.com/folder/DaiDuongSongLong_126_199

¸ .?’´¯) ¸,ø¤°“°¤ø,¸(¯`’?.¸
¸ .?’´¯),ø¤°“°¤ø,¸¸,ø¤°`°¤ø,¸(¯`’ ?.¸

Xem thêm từ hồi 01…

http://wp.me/Dai_Duong_Song_Long_001_125

Thương Thiên Bá Hoàng (Nguyên tác: Hoàng Ngọc Lang – Cập nhật tiếp từ hồi 022 đến hồi 065)

HĐB
HĐB
HĐB

HĐB

http://www.mediafire.com/folder/ThuongThienBaHoang_022-065

۩۞۩[♥۩۞۩ (¯`•♥HĐ’s Blog♥•´¯) ۩۞۩[♥۩۞۩

XEM THÊM …

http://hoangducst.wp.com/2012/08/01/thuong-thien-ba-hoang-18-chapter/

http://www.mediafire.com/folder/4c0z5ld3pb0qjvx,5w8e959d9fiu5ae,vuhqsfy3xvg0u6f,2axt01eei22xeqj/shared

Xuân Thu Chiến Hùng (Nguyên tác: Hoàng Ngọc Lang – Cập nhật từ hồi 133 đến 169)

NGUỒN: COMICVN.NET

XTCH
XTCH
XTCH

Link

http://www.mediafire.com/folder/XuanThuChienHung-133-169

____♥♥♥_____♥♥♥_____
__♥_____♥_♥_____♥___
__♥______♥______♥___
___♥____HĐB ___♥____
_____♥_______♥______
_______♥___♥________
_________♥__________

Xem thêm từ hồi 01 …

https://hoangducst.wordpress.com/2011/01/25/xuan-thu-chien-hung-001-132

Cửu Long Thành Trại II (Nguyên tác: Dư Nhi – Cập nhật từ hồi 41 đến 86)

Nguồn: ComicVN.net

HĐB
HĐB
HĐB

HĐB

http://www.mediafire.com/folder/CuuLongThanhTrai_II_041-086

 

“°¤ø,¸©¸,ø¤°`°¤ø,¸¸,ø¤°`°¤ø,� �©¸¸,ø¤°´´

 

Xem thêm từ hồi 01…

https://hoangducst.wordpress.com/2012/01/10/city-of-darkness-ii-001-040

Sát Đạo Hành Giả (Nguyên tác: Trịnh Kiến Hòa – Đặng Chí Huy – Cập nhật từ hồi 26 đến 68)

NGUỒN: COMICVN.NET

HĐ's Blog

HĐ's Blog

HĐ's Blog

LINK DOWNLOAD:

http://www.mediafire.com/folder/SatDaoHanhGia-TT26-68

 

¸.·’´¯) ¸,ø¤°“°¤ø,¸(¯`’·.¸HĐ’s Blog¸.·’´¯) ¸,ø¤°“°¤ø,¸(¯`’·.¸

 

XEM THÊM …

https://hoangducst.wordpress.com/2012/08/01/sat-dao-hanh-gia-01-25

Long Hổ Môn (Nguyên tác: Hoàng Ngọc Lang – Cập nhật từ hồi 366 đến 416)

Nguồn: ComicVN.net

HĐ's Blog

V
V
V
V
V

HĐ's Blog

 

Link Download:

http://www.mediafire.com/folder/Longhomon_366-416

 

“°¤ø,¸©¸,ø¤°`°¤ø,¸¸,ø¤°`°¤ø,� �©¸¸,ø¤°´´

Xem thêm …

https://hoangducst.wordpress.com/2011/09/27/LHM001-365

Chú Bé Rồng (Cập nhật tiếp từ chapter 214 – 228)

Nguồn: ComicVN.net và Ryuuroden.info

CBR

Link Download:

http://www.mediafire.com/folder/ChuBeRong_(TT)

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-‘´)¸.•’´)
«´¨`•..¤
HĐB :¤..•´¨`»
(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸)

Xem thêm …

http://wp.me/ChuBeRong_001_213

Biên Hoàng Truyền Thuyết (Nguyên tác: Hoàng Ngọc Lang – Cập nhật từ hồi 028 đến hồi 052)

Nguồn: ComicVN.net

HĐ's Blog

Link Download:

http://www.mediafire.com/folder/BHTT_028_052

Xem thêm …

https://hoangducst.wordpress.com/2012/05/09/bien-hoang-truyen-thuyet-27hoi

Phong Vân (Nguyên tác: Mã Vinh Thành – Cập nhật từ hồi 649 đến hồi 657)

Nguồn: ComicVN.net

HDB

Link Download:

http://www.mediafire.com/folder/lrkb7ac8fwzauzk,v6t3yud0djpxjwo/shared

Xem thêm …

Phong Vân từ  hồi 01 đến 648